Filmy ke stažení - Historické

Pád říše Římské Pád říše Římské

Císař Marcus Aurelius (Alec Guinness) cítí svou blížící se smrt a proto určí jako svého následovníka věrného Livia (Stephen Boyd). Livius hodlá pokračovat v jeho zásadách vládnutí s nadějí, že se mu podaří nastolit nekonečný mír. Ovšem, je tu i syn Marca Aurelia, Commodus (Christopher Plummer). Právě jeho stoupenci zavraždí Marca Aurelia ještě předtím, než oficiálně prohlásí Livia svým nástupcem a tím zajistí Commodovi cestu na trůn. Krutý Commodus se ujímá vlády, vyžene scou sestru Lucillu (Sophia Loren) i Livia z Říma a svými činy vyprovokuje vzpouru východních provincií. A to je začátek pádu Říše římské... . AUDIO: CZ
Běsi Běsi

Běsi jsou filmovou adaptací nejdiskutovanějšího románu F. M. Dostojevského, který svého času vyvolal pohoršení pro svůj kritický pohled na revoluční radikalismus. Příběh začíná v roce 1870 v malém městečku kdesi v Rusku, kde se skupina mladých revolucionářů snaží narušit společenský systém za pomoci násilí. Jde o skutečnou událost, jenž byla tehdy medializována nejen v Rusku, ale i v celé Evropě. Na pozadí příběhu stojí stejně jako v Dostojevského románu střet dobra a zla. Shlédnout u nás tento snímek ještě za vlády komunismu byl zážitek rovnající se politické konspiraci. AUDIO: CZ
Královna Viktorie Královna Viktorie

Anglie devatenáctého století. Mladá Viktorie je právě korunována panovnicí celé Anglie a jejím hlavním úmyslem je taková vláda, jenž zajistí zemi blahobyt a prosperitu. Její rodina a hlavní rádce Lord Melbourne pro ní již také chystají sňatek. Chtějí, aby si Viktorie vzala německého prince Alberta. Viktorie však vidí svou budoucnost jinak a odjíždí na pár dní do Francie. V Doveru, kde se pohybuje incognito, potkává muže, do kterého se ihned bláznivě zamiluje. Později se však za velmi podivných okolností dozvídá, že onen muž je sám princ Albert... AUDIO: CZ