Černý Korzár

Černý Korzár Třpytivé vody oceánu brázdí loď Černého korzára, odhodlaného pomstít smrt svých tří bratrů, kteří zahynuli ve válce proti Španělům díky závisti jednoho ze svých řad � samotného velitele. Vlámský vévoda, jež měl pověst statečného a zkušeného bojovníka, neunesl úspěch, který si díky své statečnosti získal starší bratr Černého korzára. Vévoda tak zradil svou jednotku a vydal ji napospas nepřátelskému vojsku. Černý korzár na jedné z výprav narazí na španělskou loď a zaútočí na ni. Na palubě najde krásnou vlámskou vévodkyni Honoratu a rozhodne se ji zajmout, aby mohl později za její propuštění žádat tučné výkupné. Hlasu srdce však nelze poručit a přestože se korzár snaží své city potlačit, nakonec se do ní zamiluje. Jejich láska je vzájemná a náklonnost trvá do chvíle, kdy Černý korzár s překvapením zjistí, že Honorata je dcerou jeho úhlavního nepřítele, který mu způsobil tolik bolesti. Rozhodne se proto k činu, který mu trhá srdce � spustí člun na otevřené moře a na něm ponechá Honoratu napospas jeho vlnám. Trápí ho však výčitky svědomí a myšlenky na Honoratu mu nedají spát. Snaží se vypátrat, jestli je ještě naživu a touží ji znovu spatřit. Šťastným řízením osudu se jednoho dne opět setkají, Černého korzára však ještě před tím čekají mnohá úskalí. AUDIO: CZ

Filmy